TRANG CHỦ >> Các mốc lịch sử
- Ngày 10/4/1992:
+ Thành lập Công ty  xây dựng phát triển nhà quận Hai Bà Trưng trên cơ sở sát nhập 3 công ty : Công ty Xây dựng Hai Bà Trưng, Xí nghiệp Sửa chữa nhà Hai Bà Trưng, Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Hai Bà Trưng.
- Ngày 12/11/2002:
+ Thành lập Công ty Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà số 7 Hà Nội trực thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.
- Ngày 30/07/2004:
+ Được UBND thành phố Hà Nội công nhận là doanh nghiệp hạng I
- Ngày 06/07/2005:
+ Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước : Công ty Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà số 7 Hà Nội trực thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà số 7 Hà Nội
Tin bài nổi bật
HDI Tower - 55 Lê Đại Hành
Dự án Nguyễn Tuân
d


Đối tác của chúng tôi