TRANG CHỦ >> Các mốc lịch sử
- Ngày 10/4/1992:
+ Thành lập Công ty  xây dựng phát triển nhà quận Hai Bà Trưng trên cơ sở sát nhập 3 công ty : Công ty Xây dựng Hai Bà Trưng, Xí nghiệp Sửa chữa nhà Hai Bà Trưng, Xí nghiệp Vật liệu xây dựng Hai Bà Trưng.
- Ngày 12/11/2002:
+ Thành lập Công ty Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà số 7 Hà Nội trực thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.
- Ngày 30/07/2004:
+ Được UBND thành phố Hà Nội công nhận là doanh nghiệp hạng I
- Ngày 06/07/2005:
+ Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước : Công ty Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà số 7 Hà Nội trực thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà số 7 Hà Nội
Tin bài nổi bật
HDI Tower - 55 Lê Đại Hành
Dự án Nguyễn Tuân
d
In addition, due to the natriuretic effect characteristic of it Order Lasix Online Lasix reduces vascular reactivity with respect to catecholamines, increased in patients with hypertension. El ingrediente activo principal de Cialis Professional es un inhibidor reversible selectivo de TadalafilCialis Professional donde comprarlo?un genérico de Tadalafil. Com disfunção erétil de vários graus de gravidade (leve, moderada, grave) e etiologias diferentes.Comprar tadalafil genérico 20 mg It diffuses badly through unmodified BBB. It is excreted mainly by the kidneys (by glomerular filtration and tubular secretion) unchanged (70–89%),Order Real Keflex Online The drug disulfiram is contraindicated if pronounced cardiosclerosis, cerebral arteriosclerosis, pre- and post-infarction conditions, aortic aneurysm, coronary insufficiencyBuy disulfiram Online USA


Đối tác của chúng tôi