TRANG CHỦ >> Năng lực doanh nghiệp
1. Vốn chủ sở: 
+ 500 tỷ VNĐ
 2. Nhân lực:
+ Tổng số cán bộ công nhân viên: 800 người
Trong đó:12,6% có trình độ Đại Học và trên Đại Học
 + 7,4% có trình độ Cao đẳng, Trung cấp.
 + 80% công nhân kỹ thuật lâu năm giàu kinh nghiệm .
3. Máy móc thiết bị :
+ Đầy đủ các máy móc thiết bị hiện đại, đáp ứng thi công các công trình cao tầng đòi hỏi kỹ thuật phức tạp
4. Đã và đang thực hiện đầu tư các dự án lớn:
+ Dự án xây dựng cải tạo lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ ( 10.000 tỷ đồng ); dự án khu nhà ở Vĩnh Hoàng ( 5000 tỷ đồng ); Tay Ho residence ( 3000 tỷ đ); Dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật và nhà ở tại phường Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hung, quận Hoàng Mai ( 6000 tỷ đồng )
Tin bài nổi bật
HDI Tower - 55 Lê Đại Hành
Dự án Nguyễn Tuân
d


Đối tác của chúng tôi