TRANG CHỦ >> Đối tác
DANH SÁCH ĐỐI TÁC CỦA HDI

1. Đối tác chiến lược :
+  Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt BAOVIET BANK: www.baovietbank.vn
2. Đối tác hợp tác đầu tư:
+ Tổng Công ty CPĐTXD và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holding): www.ctx.vn
+ Pacific Star Group: www.pacificstargoup.com
3. Đối tác tư vấn:
+ PTW (Australia): www.ptv.com.au
+BAA (Australia): www.baa.com.vn
+ SACIDELTA (Sacidelta Joint venture Co., LTD): www.sacidelta.com
+ CDCC: www.ccu.vn
+ Savill Việt Nam: www.savills.com.vn
+ Bivaco: www.bivaco.com
4. Đối tác về tài chính- tín dụng:
+ Ocean Bank: www.oceanbank.com
+ BIDI: www.bidv.com.vn
+ MB Bank: www.mbbank.com.vn
+ LienViet post Bank: www.lienvietpostbank.com.vn
5. Đối tác thương mại:
Tokyo Boeki group: http://www.tokyo-boeki.co.jp/
Tin bài nổi bật
HDI Tower - 55 Lê Đại Hành
Dự án Nguyễn Tuân
d


Đối tác của chúng tôi