TRANG CHỦ >> Tầm nhìn sứ mệnh
Tầm nhìn:
+ Với nỗ lực của bản thân, khát vọng phát triển, Công ty phấn đấu trở thành một công ty lớn trong lĩnh vực đầu tư, xây lắp, đạt tiêu chuẩn Quốc tế.


Sứ mệnh:
+ Đối với khách hàng : cung cấp cho thị trường các sản phẩm Bất động sản đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng, mỹ thuật, phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng.
+ Đối với cổ đông : Luôn gia tăng các giá trị đầu tư, mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và các Cổ đông.
+ Đối với đối tác : Trách nhiệm đến cùng, đồng hành cùng đối tác.
+ Đối với Cán bộ công nhân viên : tạo môi trưòng thuận lợi, nâng cao thu nhập, cơ hội phát triển bình đẳng.
+ Đối với xã hội : Nâng cao trách nhiệm công dân, hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp, xã hội và nhà nước.

Tin bài nổi bật
HDI Tower - 55 Lê Đại Hành
Dự án Nguyễn Tuân
d


Đối tác của chúng tôi