TRANG CHỦ >> Chức năng và nhiệm vụ
Giấy phép DDKKD số: 0100636374
- Các chức năng chính :
+ Đầu tư kinh doanh bất động sản,
+ Sàn giao dịch bất động sản ( kinh doanh các dịch vụ bất động sản.)
+ Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp , các công trình chuyên dụng khác : giao thông vận tải, điện, hạ tầng kỹ thuật .
+ Thương mại
+ Tư vấn thiết kế các công trình .
+ Sản xuất vật liệu xây dựng,
Tin bài nổi bật
HDI Tower - 55 Lê Đại Hành
Dự án Nguyễn Tuân
d


Đối tác của chúng tôi